ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင်-မောင်တောဒေသ၌ အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမားများ၏ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများနှင့်ဆက်စပ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ချွတ်ပြင်ကျေးရွာနှင့် မောင်နုကျေးရွာဖြစ်စဉ်များအပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

Monday, July 6, 2020 - 17:00

 

 

 

နေပြည်တော်၊  ဇူလိုင်လ - ၆

၁။    ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင်-မောင်တော ဒေသ၌ ARSA အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်သမားများ၏ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် ဆက်စပ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ချွတ်ပြင်ကျေးရွာနှင့်

မောင်နုကျေးရွာဖြစ်စဉ်များကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံး (Court of Inquiry) ဖြင့် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှုများ ဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကို ဇွန် ၂၉ ရက်တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်ပါသည်။

၂။    ၎င်း ချွတ်ပြင်ကျေးရွာဖြစ်စဉ်နှင့် မောင်နုကျေးရွာဖြစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သက်သည့် ဖြစ်စဉ်၊ ဖြစ်ရပ်အမှန်ပေါ်ပေါက်စေရေး လိုအပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါအဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သည့် အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးအဖွဲ့ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင် ၂ ရက်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်းနှင့်လိုအပ်သည့် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှုများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်-
    (က)    ဗိုလ်ချုပ်        မြတ်ကျော်    ဥက္ကဋ္ဌ
    ( ခ)     ဗိုလ်မှူးကြီး     သန်းလှိုင်      အဖွဲ့ဝင်
    ( ဂ)     ဗိုလ်မှူးကြီး     သန်းနိုင်        အဖွဲ့ဝင်

တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့

 

Share it now!